CENÍK PRACÍ A SLUŽEB
 
ÚČETNICTVÍ/DAŇOVÁ EVIDENCE
 
Cena za zpracování je stanovena dohodou obou stran, přičemž klient má možnost výběru ze dvou výpočtových variant:
1. měsíční paušální částkou v závislosti na druhu podnikání, počtu dokladů, přehlednosti jejich uspořádání a odborné náročnosti jejich zpracování. Východiskem pro návrh ceny je počet položek a cena za položku ve výši 20,- korun.
2. v závislosti na počtu účetních zápisů v daném měsíci a cenou za jeden zápis v rozmezí 15-20 Kč.
3. Minimální cena u nepl. DPH činí 500,- (DE) / 750,- (Úč.), u plátců 750,- (Daň.ev.) / 1000,- (Účetn.)
V případě měsíčního paušálu se v průběhu roku vyhodnotí náročnost a objem prací za rok minulý a při významějších změnách je možno navrhnout úpravu ceny. V případě výrazné změny objemu prací (v desítkách procent) je možno upravit cenu i během roku, nejdříve však vždy po třech měsících.
Cena je stanovena bez daně z přidané hodnoty a zahrnuje služby uvedené ve smlouvě. Ostatní služby jsou buď zdarma (u prací menšího rozsahu jsou zahrnuty v ceně), nebo se řídí hodinovou sazbou za poradenskou činnost.
 
MZDY
Zpracování mzdy: zaměstnanec (mimo DPP)  200,- Kč      zaměstnanec na DPP nebo nemoc 100,- Kč 
Vedení osobní agendy do 10 zaměstnanců       150,- Kč      osobní agenda do 25 zaměstnanců 300,- Kč  
Zpracování podkladů pro nástup zaměstnance, přihlášení/odhlášení organizace:  200,- Kč
Odhlášení zaměstnance (OSSZ, ZP + výstupní dokumenty) :  300,- Kč  
Zpracování exekučního příkazu: 200,- Kč         Zaslání podkladů pro dotaci úřadu práce: 200,- Kč 
 
DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ
DPH do 50 položek 500,- / nad 50 pol. 1000,-        Kontrolní hlášení dle rozsahu            300 - 500,-
Daňové přiznání fyzických osob           1000,-        Přehled o příjmech a výdajích OSSZ / ZP  250,-
Daňové přiznání právnických osob       1500,-        Roční účetní závěrka 1-3 tisíce (dle náročnosti)
Přiznání k silniční dani a vyúčtování daně ze závislé činnosti      500-1000,-  (dle rozsahu)
 
OSTATNÍ SLUŽBY
Poradenská služba a ekonomické výpočty 250,- Kč za každou začatou ½ hodinu      
Sledování, správa a zpracování dokladů datové schránky  200,- / měsíc  
Cestovné mimo sídlo firmy podle zákona o cestovních náhradách  (8,- / km).
Zastoupení klienta při kontrole u FÚ, zdravotní pojišťovny nebo OSSZ : 800,- Kč  
 
Za souhlas s ceníkem se považuje provedení úhrady ve výši ceny v něm uvedené. 
Ceník nabývá platnosti dnem první úhrady této ceny. 
CENÍK PRACÍ A SLUŽEB
 
ÚČETNICTVÍ/DAŇOVÁ EVIDENCE
 
Cena za zpracování je stanovena dohodou obou stran, přičemž klient má možnost výběru ze dvou výpočtových variant:
1. měsíční paušální částkou v závislosti na druhu podnikání, počtu dokladů, přehlednosti jejich uspořádání a odborné náročnosti jejich zpracování. Východiskem pro návrh ceny je počet položek a cena za položku ve výši 20,- korun.
2. v závislosti na počtu účetních zápisů v daném měsíci a cenou za jeden zápis v rozmezí 15-20 Kč.
3. Minimální cena u nepl. DPH činí 500,- (DE) / 750,- (Úč.), u plátců 750,- (Daň.ev.) / 1000,- (Účetn.)
V případě měsíčního paušálu se v průběhu roku vyhodnotí náročnost a objem prací za rok minulý a při významějších změnách je možno navrhnout úpravu ceny. V případě výrazné změny objemu prací (v desítkách procent) je možno upravit cenu i během roku, nejdříve však vždy po třech měsících.
Cena je stanovena bez daně z přidané hodnoty a zahrnuje služby uvedené ve smlouvě. Ostatní služby jsou buď zdarma (u prací menšího rozsahu jsou zahrnuty v ceně), nebo se řídí hodinovou sazbou za poradenskou činnost.
 
MZDY
Zpracování mzdy: zaměstnanec (mimo DPP)  200,- Kč      zaměstnanec na DPP nebo nemoc 100,- Kč 
Vedení osobní agendy do 10 zaměstnanců       150,- Kč      osobní agenda do 25 zaměstnanců 300,- Kč  
Zpracování podkladů pro nástup zaměstnance, přihlášení/odhlášení organizace:  200,- Kč
Odhlášení zaměstnance (OSSZ, ZP + výstupní dokumenty) :  300,- Kč  
Zpracování exekučního příkazu: 200,- Kč         Zaslání podkladů pro dotaci úřadu práce: 200,- Kč 
 
DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ
DPH do 50 položek 500,- / nad 50 pol. 1000,-        Kontrolní hlášení dle rozsahu            300 - 500,-
Daňové přiznání fyzických osob           1000,-        Přehled o příjmech a výdajích OSSZ / ZP  250,-
Daňové přiznání právnických osob       1500,-        Roční účetní závěrka 1-3 tisíce (dle náročnosti)
Přiznání k silniční dani a vyúčtování daně ze závislé činnosti      500-1000,-  (dle rozsahu)
 
OSTATNÍ SLUŽBY
Poradenská služba a ekonomické výpočty 250,- Kč za každou začatou ½ hodinu      
Sledování, správa a zpracování dokladů datové schránky  200,- / měsíc  
Cestovné mimo sídlo firmy podle zákona o cestovních náhradách  (8,- / km).
Zastoupení klienta při kontrole u FÚ, zdravotní pojišťovny nebo OSSZ : 800,- Kč  
 
Za souhlas s ceníkem se považuje provedení úhrady ve výši ceny v něm uvedené. 
Ceník nabývá platnosti dnem první úhrady této ceny. 
 

CENÍK PRACÍ A SLUŽEB

ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE

Cena za zpracování je stanovena dohodou obou stran, přičemž klient má možnost výběru ze dvou výpočtových variant:

1. měsíční paušální částkou v závislosti na druhu podnikání, počtu dokladů, přehlednosti jejich uspořádání a odborné náročnosti jejich zpracování. Východiskem pro návrh ceny je počet položek a cena za položku ve výši 20,- korun.

2. v závislosti na počtu účetních zápisů v daném měsíci a cenou za jeden zápis v rozmezí 15-20 Kč.

3. Minimální cena u nepl. DPH činí 500,- (DE) / 750,- (Úč.), u plátců 750,- (Daň.ev.) / 1000,- (Účetn.)

V případě měsíčního paušálu se v průběhu roku vyhodnotí náročnost a objem prací za rok minulý a při významějších změnách je možno navrhnout úpravu ceny. V případě výrazné změny objemu prací (v desítkách procent) je možno upravit cenu i během roku, nejdříve však vždy po třech měsících.

Cena je stanovena bez daně z přidané hodnoty a zahrnuje služby uvedené ve smlouvě. Ostatní služby jsou buď zdarma (u prací menšího rozsahu jsou zahrnuty v ceně), nebo se řídí hodinovou sazbou za poradenskou činnost.

MZDY

Zpracování mzdy: zaměstnanec (mimo DPP)  200,- Kč      zaměstnanec na DPP nebo nemoc 100,- Kč 

Vedení osobní agendy do 10 zaměstnanců       150,- Kč      osobní agenda do 25 zaměstnanců 300,- Kč  

Zpracování podkladů pro nástup zaměstnance, přihlášení/odhlášení organizace:  200,- Kč

Odhlášení zaměstnance (OSSZ, ZP + výstupní dokumenty) :  300,- Kč  

Zpracování exekučního příkazu: 200,- Kč         Zaslání podkladů pro dotaci úřadu práce: 200,- Kč 

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ

DPH do 50 položek 500,- / nad 50 pol. 1000,-        Kontrolní hlášení dle rozsahu            300 - 500,-

Daňové přiznání fyzických osob           1000,-        Přehled o příjmech a výdajích OSSZ / ZP  250,-

Daňové přiznání právnických osob       1500,-        Roční účetní závěrka 1-3 tisíce (dle náročnosti)

Přiznání k silniční dani a vyúčtování daně ze závislé činnosti      500-1000,-  (dle rozsahu)

OSTATNÍ SLUŽBY

Poradenská služba a ekonomické výpočty 250,- Kč za každou začatou ½ hodinu      

Sledování, správa a zpracování dokladů datové schránky  200,- / měsíc  

Cestovné mimo sídlo firmy podle zákona o cestovních náhradách  (8,- / km).

Zastoupení klienta při kontrole u FÚ, zdravotní pojišťovny nebo OSSZ : 800,- Kč  

 

Za souhlas s ceníkem se považuje provedení úhrady ve výši ceny v něm uvedené. 
Ceník nabývá platnosti dnem první úhrady této ceny.