Doplňkové služby

dle potřeby zpracujeme i další účetní dokumenty, jako např. firemní účetní směrnice apod. a také různé tiskové sestavy na přání klientů

připravíme daňovou evidenci na její uzavření, provedeme účetní závěrku, zhotovíme všechny podklady pro sestavení přiznání k dani z příjmů fyzických osob a přehledů o příjmech a výdajích OSVČ na správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu

propočítáme nákladové nebo cenové kalkulace vašich výkonů

provedeme ekonomické rozbory vašeho podnikání a najdeme případné úspory

sestavíme libovolné statistické výkazy

poradíme vám s problémy spojenými s výpočetní technikou a internetovými operacemi