Poradenství

 

Zahájení činnosti osoby samostatně výdělečně činné
K této problematice patří otázky kolem vzniku živnostenského oprávnění a následných registrací na dalších úřadech, tzn. na příslušném finančním úřadu, na správě sociálního zabezpečení a na zdravotní pojišťovně. Nejde však pouze jen o registraci, ale i o  další navazující povinnosti k těmto úřadům v průběhu celého podnikání.

Účetnictví fyzických osob
Základní otázkou je, zda je nutno vést účetnictví nebo pouze daňovou evidenci. Vaši konkrétní situaci rozebereme a zvolíme správnou variantu. Daňovou evidenci nebo účetnictví můžeme založit, nebo pokud již v některé z variant účtujete, provedeme její revizi, popřípadě i zpětnou rekonstrukci.

Účetní poradenství
Odpovědi na otázky jaké náležitosti musí splňovat účetní a daňový doklad, způsob zaúčtování konkrétního účetního případu, jak správně vyřešit určitý případ nejen po stránce účetní, ale také i z hlediska daně z přidané hodnoty a daně z příjmů, personální a mzdová agenda a mnoho dalších odpovědí na otázky ze všech účetních oblastí.