Účetnictví

Nabízíme Vám naši spolupráci zejména v následující oblastech:

vedení daňové evidence / účetnictví
vedení operativní evidence pohledávek a závazků
vedení evidence daně z přidané hodnoty (záznamní povinnost)
vedení evidence hmotného majetku včetně výpočtu odpisů
vedení přehledu rezerv a časového rozlišení, pokud je pro ně věcná náplň
vypracování čtvrtletního přehledu o hospodaření
základní poradenská činnost k výše uvedeným službám
účetní poradenství a konzultace (telefonické, mailové i osobní konzultace s našimi odborníky)
řešení rozsáhlejších či specifických účetních problémů a zadání
spolupráce a konzultace při sestavování účetních závěrek
spolupráce v oblasti účetní metodiky