Výpočet mezd

 • registrace zaměstnavatele na finančním úřadu k příslušným daním, registrace na správě sociálního zabezpečení, registrace na zdravotní pojišťovně, registrace na příslušné pojišťovně z důvodu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
 • zpracování nástupu nového zaměstnance (pracovní smlouva, přihlášení na příslušnou zdravotní pojišťovnu, na správu sociálního zabezpečení, prohlášení o nezdanitelných částkách, zavedení zaměstnance do účetního mzdového programu …)
 • měsíční zpracování mezd, výpočet nemocenských dávek
 • výstupy pro finanční účetnictví, rekapitulace, veškeré tiskové sestavy, příkazy k úhradě sociálního a zdravotního pojištění, daní a zákonného pojištění
 • hlášení zdravotním pojišťovnám, správě sociálního zabezpečení, přehledy o vyměřovacích základech či přehledy o pojistném a vyplacených dávkách pro správu sociálního zabezpečení
 • zpracování odchodu zaměstnance (vystavení potvrzení o zaměstnání, odhlášení z příslušné zdravotní pojišťovny, ze správy sociálního zabezpečení, vyplnění a odeslání evidenčního listu důchodového pojištění, uzavření mzdového listu …)
 • tisk evidenčních listů důchodového pojištění
 • vyúčtování zálohové a srážkové daně s finančním úřadem
 • roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
 • agenda spojená s likvidací pracovních úrazů
 • zákonné i smluvní srážky ze mzdy
 • penzijní připojištění se státním příspěvkem, stavební spoření, životní pojištění
 • pro úřad práce výpočet ročního přepočteného počtu zaměstnanců pro stanovení povinného podílu občanů se ZPS na celkovém počtu zaměstnanců
 • výběrové sestavy na přání klienta
 • mzdové poradenství
 • zastupování na správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně